Monday, 4 September 2017

GIF ฮาๆ จากการทำงานของ #SkyExits #AumSkyExits

GIF ฮาๆ จากการทำงานของ #SkyExits #AumSkyExits

Saturday, 6 May 2017

Sala Rattanakosin ศาลารัตนโกสินทร์ ตรงข้ามวัดอรุณ. ท่าเตียน. ตึกแถวเล็กมากแต่ออกแบบทำโรงแรมได้อย่างสุดยอด.

Sala Rattanakosin ศาลารัตนโกสินทร์ ตรงข้ามวัดอรุณ. ท่าเตียน. ตึกแถวเล็กมากแต่ออกแบบทำโรงแรมได้อย่างสุดยอด. ไม่มีลิฟท์. เพราะน่าจะเอาโครงบ้านบันได. เป็นโครงสร้างของตึกที่ต้องตกแต่ง. สุดเจ๋งโคตร. คนที่มีห้องแถวเล็กๆไม่อยากเปิดเป็นร้านเซเว่น. แต่อยากเอามาทำเป็นโรงแรม. แนะนำให้ไปชมนะครับ. 

 Website : http://salaresorts.com/rattanakosin/